نمونه سوال درس به درس زبان انگلیسی هفتم متوسطه

دانلود نمونه سوال درس به درس زبان انگلیسی هفتم متوسطه

آزمون زبان انگلیسی پایه هفتم درس 1 تا درس 9

نمونه سوال درس به درس زبان انگلیسی هفتم متوسطه
آزمون زبان انگلیسی هفتم متوسطه درس 1 تا 8

نمونه سوال درس به درس زبان انگلیسی هفتم متوسطه

خوش آمد به کاربران سایت گزینه 20 ؛ در این مطلب آزمون فصل به فصل درس زبان انگلیسی پایه هفتم با فرمت پی دی اف آماده دانلود است.

جهت دانلود به انتهای مطلب مراجعه کنید.

لیست مباحث:

 • Lesson1: My Name
 • Lesson2: My Classmates
 • Lesson3: My Age
 • Lesson4: My Family
 • Lesson5: My Appearance
 • Lesson6: My House
 • Lesson7: My Address
 • Lesson7: My Favorite Food
 • Reading & Writing

چند نمونه از سوالات فصل 1

(English Multiple-Choice Tests (Prospect One

Choose the best answer.

 1. Which one is not a first name?
  a) Ahmad b) Mahdi c) Rezvani d) Kosar
 2. He is ……………… Mohammad Karimi.
  a) Mrs. b) Miss c) Ms. d) Mr.
 3. A: How are you today? B: “……………, thanks. “
  a) Fine b) No c) Great d) a and c
 4. Excuse me. Are you Erfan?
  a.Yes, I’m Elham. b. It’s E-R-F-A-N. c. No, I’m not. d. I’m not Arman
 5. A: What is your ……………… name? B: “Moniri.”
  a) first b) fine c) full d) last

ادامه سوالات در فایل pdf

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *